«Қарлығаш» бөбекжай-балабақшасында ішілік педагогикалық оқу өтті.
Мақсаты: педагогикалық қызметкерлердің әдістемелік, ғылыми-зерттеу және
инновациялық қызметтерін жандандыру:
-педагог кәсіби деңгейін арттыру;
-озық педагогикалық тәжірибені анықтау және насихаттау;
-стандарттау жағдайында замануи білім беру саясатының негізгі міндеттерін
шешу.